Pneumoauto pateicība par atbalstu

Pneumoauto entuziasti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Teniskās fakultātes turpina dalību starpautiskās sacensībās arī šogad.
Jelgavnieki šogad sacenībās piedalījās nu jau ar divām Pneumoauto automašīnām, kur sasniedza daudz labākus rezultātus nekā iepriekšējā gadā.

Vēlam veiksmi un vēl labākus sasniegumus arī nākošajos gados!